Chan Ya-wen - 放乎心去痛 (Pan honnh sim khi thang)

  • Artista: Chan Ya-wen ( 詹雅雯 (Chan Ya Wen); 詹淑貞)
  • Album: 《底片》(2009)
Pubblicità
Taiwanese Hokkien
A A

放乎心去痛 (Pan honnh sim khi thang)

對伊有一種特別的感覺
這種感覺乎我驚惶
身邊已經有真好的伴
心思煞定定飛去遐
 
甘是我的心 也抓未定
亦是我的心虛花
怪來怪去 怪熟悉尚晚
到擔只有放乎心去痛
 
有情的世間 情愛相牽拖
有緣 永遠有戲好搬
乎你我作一個普通朋友吧
愛一字 永遠甭講出聲
 
對伊有一種特別的感覺
這種感覺乎我驚惶
身邊已經有真好的伴
心思煞定定飛去遐
 
甘是我的心也抓未定
亦是我的心虛花
怪來怪去 怪熟悉尚晚
到擔只有放乎心去痛
 
有情的世間 情愛相牽拖
有緣 永遠有戲好搬
乎你我作一個普通朋友吧
愛一字 永遠甭講出聲
 
有情的世間 情愛相牽拖
有緣 永遠有戲好搬
乎你我作一個普通朋友吧
愛一字 永遠甭講出聲
 
Postato da Joyce SuJoyce Su Mer, 17/07/2019 - 02:33

 

Pubblicità
Video
Commenti fatti