Advertisements

Alla Boychenko - Марьям

Karachay-Balkar/Transliteration/Transliteration 2/Transliteration 3/Transliteration 4
A A

Марьям

Танг аласы Чолпан жулдуз,
Марьям, Марьям, Марьям.
Узалдым да жеталмадым
Нечик болур дуниям?
Эй! Хай! Кёзюр жай!
Нечик болур дуниям?
 
Ол жулдузну алып санга,
Марьям, Марьям, Марьям.
Берир эдим белги халда
Нечик болур дуниям?
Эй! Хай! Кёзюр жай!
Нечик болур дуниям?
 
Алай амал неда табып,
Марьям, Марьям, Марьям.
Сенсиз ишим келишмейди
Нечик болур дуниям?
Эй! Хай! Кёзюр жай!
Нечик болур дуниям?
 
Къарамынгдан нор басхычны,
Марьям, Марьям, Марьям
Ишлеп кёкге тирер эдим
Нечик болур дуниям?
Эй! Хай! Кёзюр жай!
Нечик болур дуниям?
 
Ол басхычха сен жабышсанг,
Марьям, Марьям, Марьям
Жулдуз таба ёрлер эдим
Нечик болур дуниям?
Эй! Хай! Кёзюр жай!
Нечик болур дуниям?
 
Айтханыма сыйынмадынг,
Марьям, Марьям, Марьям
Умутуму юлешмединг
Нечик болур дуниям?
Эй! Хай! Кёзюр жай!
Нечик болур дуниям?
 
Эй! Хай! Кёзюр жай!
Нечик болур дуниям?
 
Submitted by Mira1199Mira1199 on Mon, 26/03/2018 - 16:43

 

Advertisements
Video
Comments
Advertisements
Read about music throughout history